loader
  • تلفن :02188766701

درباره دکتر رضا حشمت

دکتر رضاحشمت متخصص طب سوزنى و استئوباتى

دكتر رضا حشمت داراى گواهبنامه تخصصى طب سوزنى در ایران .فرانسه و امارات متحده عربى. بعد از اتمام تحصيل در رشته پزشكي از دانشكده پزشكي شهيد بهشتي و گذراندن دوره 3 ساله طب سوزني و 2 ساله استئوپاتي و همچنين دوره طب درد در فرانسه و چين در سال 1383 به ايران بازگشت و فعاليت خود را براي تأسيس انجمن طب سوزني آغاز كرد و در اين راه با همكاري انجمن درد، انجمن بيهوشي و انجمن مامائي و ساير همكاران .انجمن طب سوزني ايران راد رتاربخ۱۶ /۲ / ۱۳۸۷ بنيان نهاد.( وى در اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادى ریاست انجمن طب سنتى چینى را که در فرانسه فعالیت دارد را نیز بعهده گرفت. )

تشکيل انجمن طب سوزنى در ايران به عنوان نخستين انجمن طب سوزنى در خاورميانه به افزايش آگاهى جامعه در زمينه اين طب و گسترش توريسم درمانى در کشور مى‌انجامد.

تشکيل انجمن طب سوزنى براى انجام اقدام‌هاى پژوهشى و تحقيقى در زمينه اين طب بسيار موثر بوده و تشکيل اين انجمن که به نوعى در منطقه خاورميانه نادر است به افزايش اطلاعات در زمينه طب سوزني معرفى بيشتر آن به جامعه و ارائه آمار دقيق از اين طب در درمان بيمارى‌ها کمک مى‌کند.

در حال حاضر بيش از ۱۰۰ متخصص طب سوزنى در ايران مشغول به فعاليت هستند که تشکيل يک انجمن ثبت شده در زمينه طب سوزنى به گردآورى روزآمدترين دانش اين متخصصان در مورد طب سوزنى و در نتيجه انجام اقدامهاى گروهى تحقيقاتى يا آموزشى براى افزايش اطلاعات در زمينه اين طب و رشد آن در کشور بسيار کمک مى‌کند.

تماس